AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

Sergi Oliva
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:


http://www.galeon.com/ori5kilicalvo/index.html
Exercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4